Merkurova medaile

V předvečer 35. sněmu HK ČR dne 30. května 2023, byla udělena Vladimírem Dlouhým, prezidentem Hospodářské komory ČR, „stříbrná Merkurova medaile“ dvěma členům prezidia AGA, a to Jiřímu Jirkovskému a Ladislavu Kratochvílovi, za jejich dosavadní aktivity v oblasti podpory podnikání. Merkurova medaile je udělována osobnostem za jejich dlouhodobý nebo mimořádný přínos v rámci podnikatelského prostředí či jejich výjimečnou […]

ČTĚTE VÍCE
cas_logo-cze

Centrum technické normalizace AGA – konec roku

S koncem roku vrcholí práce na technických normách bezpečnostních služeb. Centrum technické normalizace AGA předalo České agentuře pro standardizaci příslušné podklady k revizi normy ČSN 76 1702 – Poskytovatelé bezpečnostních služeb – Fyzická ostraha – Požadavky,  k revizi  ČSN EN 34 2710– Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba,  k překladu normy […]

ČTĚTE VÍCE

Konference IZS

V Karlových Varech proběhla Konference IZS, kde přednášela členka prezidia AGA Veronika Fáberová. Letošní ročník, kterého se zúčastnili významní představitelé ministerstev a Hasičského záchranného sboru ČR, měl jako téma Management mimořádných událostí.

ČTĚTE VÍCE

Vedení AGA bylo zvoleno

Prezidium Asociace Grémium Alarm, které bylo zvoleno na XVI. Valné hromadě AGA na nové volební období 2022-2025, si na svém listopadovém zasedání ze svého středu jednohlasně zvolilo staronové vedení asociace. Prezidentem byl opět zvolen Ing. Václav Nepraš a viceprezidenty Ing. Milan Ceeh a Ing. Jiří Jirkovský, MBA.

ČTĚTE VÍCE

Aktuální sdělení prezidenta HK ČR k energetické situaci

Výsledky jednání vlády, která zasedla 2. listopadu, přináší důležité a pozitivní skutečnosti. Proto bych vám je rád shrnul v dalším stručném sumáři, který právě čtete. Jsem osobně velice rád, že rozhodnutí a kroky vlády kopírují naše dlouhodobé požadavky a že naše intenzivní soustavná spolupráce s vládou a ministerstvy se v přijímaných opatřeních – byť často se zpožděním – […]

ČTĚTE VÍCE

Aktuální stav přípravy zákona o soukromé bezpečnostní činnosti

Dlouholetá příprava Zákona o soukromé bezpečnostní činnosti, který může významně ovlivnit podnikatelské prostředí našeho oboru, pokračuje. I současná vláda jej má ve svém programovém prohlášení a ve svém legislativním plánu. Od prosince 2021 vzniká nový návrh, na kterém spolupracovala i Pracovní skupina, jmenovaná náměstkem vnitra, a ve které má AGA zastoupení. V současné době probíhá […]

ČTĚTE VÍCE

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář na téma: „SOUČASNÝ STAV CERTIFIKACE A ZKOUŠENÍ MECHANICKÝCH ZÁBRANNÝCH A POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ A PŘEDPOKLÁDANÉ SMĚRY VÝVOJE”, který pořádá dne 6. 10. 2022 společnost TREZOR TEST s.r.o. , přidružený člen AGA. Hlavním cílem semináře je předání a výměna zkušeností získaných při zkoušení a certifikace uvedených komodit podle ČSN EN, EN v […]

ČTĚTE VÍCE

Zobrazeno 1-10 z 76 výsledků