O NAŠÍ ASOCIACI

Jsme AGA. Váš partner v bezpečnosti.ve vzdělávání.v podnikání.

Jsme ti, kteří chtějí zlepšovat profesní znalosti podnikatelských subjektů v rámci bezpečnostního oboru, předávat zkušenosti a vytvořit jednotnou síť, která bude zárukou kvality.

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s. je reprezentativním profesním sdružením firem a subjektů vyvíjející podnikatelskou, pracovní nebo jinou činnost v oblasti technických služeb a zařízení, sloužících k ochraně osob a majetku, autorizované společenstvo Hospodářské komory ČR a členem evropské asociace EURALARM.

Úvod
28
110

Aktuality

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI

Naše služby

Poskytujeme služby bezpečnostního poradenství státním i soukromým subjektům. Poradenské služby jsou na vysoce profesionální úrovni a poskytují je přední odborníci z oboru – specialisté našich členských organizací, což z něj dělá vysoce reliabilní orgán.

Neustále se zasazujeme o prosazování kvalitní techniky a služeb. S tímto cílem, ale i jako reakci na stížnosti od zákazníků na kvalitu práce při poskytování technických bezpečnostních služeb, jsme zavedli systém pro posuzování kvality podnikání v našem oboru. V souladu s Metodikou Hospodářské komory ČR stanovujeme postup a požadavky pro získávání osvědčení kvality.

Náš sekretariát mimo jiné také zajištuje subjektům v rámci oboru, ať již společnostem nebo podnikatelům, veškeré potřebné tiskoviny. Od informačních samolepek pro definici monitorovaného prostoru (jak vnitřní, tak i pro vnější použití) až po provozní knihy EPS, VSS, PZTS. V rámci členství máte tyto materiály k dispozici za výhodnějších podmínek.

STOJÍ ZA NÁMI

Partneři AGA z řad našich členů

KLÍČOVÍ PARTNEŘI ASOCIACE

Spolupracujeme s

Úvod
Úvod
Úvod
Úvod
Úvod
Úvod